Kadenssin tarjoamat musiikkiterapiapalvelut on suunnattu erityisesti neurologisille kuntoutujille ja psyykkisesti oirehtiville, oman hyvinvointinsa parantumisesta kiinnostuneille.

   Musiikkiterapia on taideterapian muoto, jossa musiikkia käytetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapiaan tuleminen ei edellytä musiikillista osaamista.

   Terapiaprosessissa parannetaan asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia. Musiikkiterapian avulla voidaan kehittää kognitiivista toimintakykyä, motorisia taitoja, tunne-elämää, sosiaalisia taitoja sekä elämänlaatua. Musiikkiterapian menetelmiä ovat muun muassa vapaa improvisaatio, laulaminen, musiikin kuunteleminen, siitä keskusteleminen ja sen mukaan liikkuminen.

   Terapia on mahdollista toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Toimitila sijaitsee Helsingin Maunulassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Musiikkiterapiaa pääkaupunkiseudulla

FL musiikkiterapeutti Sari Laitinen   |  050 3377 465   |  sari@kadenssi.fi

Kadenssi  PL 34, 00661 Helsinki   |   Y-tunnus 1037006-4